Contributie & Kleding bijdrage

De contributie voor 2022 wordt verhoogd naar € 62,50

De contributie voor 2021 bedraagt € 55.00 over te maken op rekening: Shantykoor Stormwind,  NL 72 RABO 0306641852,  onder vermelding van contributie 2021.

In verband met de nieuwe kleding is in het bestuur overlegd dat een persoonlijke bijdrage wordt gevraagd van € 52,50.