Particulier

Als particulier kunt u ons koor op 2 manieren steunen.

  1. als donateur

Wilt u steunen als donateur dan kan dit voor een minimum bedrag van  € 15.00 per jaar. Uw sponsorbedrag kunt u, onder vermelding van donateur van Störmwind, overmaken op rekeningnummer: NL72RABO 0306 6418 52 ten name van Shantykoor Stormwind,

2. als vriend

Wilt u steunen als vriend dan kan dit voor een minimum bedrag van  € 25.00 per jaar. Uw sponsorbedrag kunt u, onder vermelding van vriend van Störmwind, overmaken op rekeningnummer: NL72RABO 0306 6418 52 ten name van Shantykoor Stormwind,

Als vriend ontvangt u van ons een vriendennummer waarmee u o.a. bij aanmelding voor onze optredens een korting van 25% op de entreeprijs ontvangt.

Heeft u interesse: